Výsledky vyhľadávania pre Prvá, skúšobná tlac

AUTOTYP prvá, skúšobná tlač, tlačová doska, na ktorej je obraz rozložený na bodky, rastrovaný štočok