Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Prvok Ci

AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AJANÁMŠA prvok indickej astrológie, meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKTIVOVAŤ uviesť do činnosti, povzbudzovať, urobiť prvok rádioaktívnym
AKTOR aktivizujúci prvok
AKTOR aktivizujúci prvok (kniž.)
CIFRA číslica, ozdobný prvok v tanci, speve, výšivke
DERIVÁTOR počítačový prvok ktorý derivuje vstupnú premennú podľa inej premennej
FADER ovládací prvok