Výsledky vyhľadávania pre Prvok pt

TERM energetický stav atómu alebo molekuly, konštrukčný prvok v jazyku konceptuálnej schémy, ktorý slúži ako odkaz na entitu