Výsledky vyhľadávania pre Prvok v zn

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ANTIMÓN kovový prvok, značka Sb
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BÁRIUM chemický prvok (zn. ba)
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
BÓR tvrdý nekovový prvok, značka B