Výsledky vyhľadávania pre Prvok zn Ta

AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
HOMOMORFIZMUS vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (log.)
IRÍDIUM ťažký a mimoriadne tvrdý kovový prvok značka Ir
LANTÁN chemický prvok, biely ťažný kov, značka La
SAMÁRIUM lantanoidný prvok značka Sm
TANTAL vzácny prvok zn. ta