Výsledky vyhľadávania pre Public po slovensky

BAREŠ český a československý komunistický politik, novinár a publicista (Gustav, 1910-1979)
BECHYNĚ český novinár a publicista, československý sociálnodemokratický politik (Rudolf, 1881-1948)
CLEMENTIS slovenský politik a právnik, komunistický činiteľ a publicista (Vladimír, 1902-1952)
ČULEN slovenský publicista, historik a politik aktívny v HSĽS a v období slovenského štátu, po 1945 funkcionár exilových organizácií v Amerike, redaktor Kanadského Slováka (Konštantín, 1904-1964)
DAXNER slovenský politik, právnik, publicista a národný buditeľ, spolutvorca Žiadostí slovenského národa a hlavný osnovateľ Memoranda národa slovenského (Štefan Marko, 1822-1892)
DULA slovenský politik, predseda Slovenskej nár. rady, spolupredseda Matice slovenskej, advokát, publicista (Matúš, 1848-1925)
FEJEŠ slovenský publicista a právnik obdobia osvietenstva, popredný predstaviteľ a spoluzakladateľ Učenej spoločnosti malohontskej (Ján, 1764-1823)
FEKETE slovenský publicista, autor krátkych próz, poézie, rozprávok pre deti, literatúry faktu a sci-fi románov (Ján, *1945)
FRANCISCI slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a politik, spolupracovník Ľudovíta Štúra (Janko, 1822-1905)
FRANCISCI-RIMAVSKÝ slovenský národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej (Ján, 1822-1905)