Výsledky vyhľadávania pre Pyr

AMPELIT bituminózne alebo uhoľné bridlice, často pyritické
ASPIRÍN liek takmer totožný s acylpyrínom, analgetikum, antipyretikum
AUGIT horninový pyroxénový nerast
BASK príslušník národnosti obyvajúcej západnú časť Pyrenejí, Euskaldunak
BENEVOLENTNOSŤ láskavosť, zhovievavosť, tolerantnosť bengál pyrotechnická zmes vydávajúca pri horení oslnivé farebné svetlo, bengálsky oheň, rámus, výtržnosť, hurhaj
BENGÁL bengálsky oheň, pyrotechnická zmes vydávajúca pri horení oslnivé farebné svetlo
BENTONIT hornina vytvorená zvetraním pyroklastických hornín, usadená hornina z ílovitých minerálov
BOROBUDUR budhistická pyramída na Jáve
ČERVENAŤSA pýriť sa
DÁGOBA indická pyramída