Výsledky vyhľadávania pre Pyrenej

BASK príslušník národnosti obyvajúcej západnú časť Pyrenejí, Euskaldunak
GIBRALTÁR zámorské územie Spojeného kráľovstva na juhu Pyrenejského polostrova
IBERSKÝ týkajúci sa Pyrenejského poloostrova
TENA údolie v španielskych Pyrenejách