Výsledky vyhľadávania pre Rád velicin

AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
TENZOR napínač (sval), súbor prvkov určujúcich fyzikálnu alebo geometrickú veličinu v konkrétnej súradnicovej sústave
X označenie neznámej alebo premennej veličiny v matematike, označenie jednej zo súradníc v geometrii