Výsledky vyhľadávania pre Ríma

ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABOVCE slovenská obec v okrese Rimanvská Sobota
ABOVCE slovenská obec v okrese Rimavská Sobota
ALA miestnosť na vítanie hostí v domoch antického Ríma
ALDEHYDY organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
ANTENEANDERTÁLEC vyhynutý primát, predchodca neandertálca, človek steinheimský
ARJ komprimačný PC program
AUSTRALOPITEK rod vyhynutých primátov, predchodca človeka (arch.)
AVSE Asociace Ving Tsun, Security System a Escrima (skr.)
BABINCE slovenská obec v okrese Rimavská Sobota