Výsledky vyhľadávania pre Ríny cesky

COLLINUS český učiteľ a spisovateľ (Matouš z Chotěřiny, 1516-1566)