Výsledky vyhľadávania pre Rúbane

ETÁT množstvo vyrúbaného dreva
HOLORUBY úplne vyrúbané časti lesa