Výsledky vyhľadávania pre Rýchle (hudobne)

ACCELERANDO postupne zrýchľovať, stále rýchlejšie (hud.)
CELERE rýchle (hud.)
SCHERZO rýchle tempo (hud.)
STRINGENDO zrýchlene (hud.)