Výsledky vyhľadávania pre Rýchlosť lode

KNOT jednotka rýchlosti lode za hodinu
LOG plavbomer, merač rýchlosti lode
LOG zariadenie na meranie plavebnej rýchlosti lode
UZOL znamienko na šnúre, ktorým sa meria rýchlosť lode