Výsledky vyhľadávania pre Různice

ANULOID plocha vytvorená rotáciou kružnice okolo priamky ležiacej v rovine tejto kružnice a neprechádzajúcej jej stredom, torus
CYKLOIDA rovinná krivka opisovaná vybraným bodom kružnice
KVADRANT štvrťkruh, štvrtina kružnice, jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami, kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina
LUDOLFOVO ČÍSLO udáva pomer obvodu kružnice k jej priemeru (=3,14159)
POLKRUH polovica kružnice