Výsledky vyhľadávania pre RChlik

POLÁRNY KRUH severná a južná rovnobežka ohraničujúca polárny vrchlík smerom k pólu