Výsledky vyhľadávania pre RUBAT

KÁCET rúbať, po česky
KÁLAŤ štiepať, rúbať drevo
LOP orúbať, po anglicky
NASEKAŤ narúbať
OSEKAŤ orúbať
POKÁLAŤ porúbať
SEKAŤ rúbať
SŤAŤ seknutím oddeliť, odťať, odseknúť, zoťať, zrúbať, useknúť
SŤAŤ vyťať, vyrúbať
ŤAŤ sekať, rúbať