Výsledky vyhľadávania pre Ra prvok

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKTIVOVAŤ uviesť do činnosti, povzbudzovať, urobiť prvok rádioaktívnym
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk
BODKA najmenší grafický prvok
EINSTEINIUM rádioaktívny prvok značka Es
EINSTEINIUM umelý transuránový prvok. zn. Es