Výsledky vyhľadávania pre Radio Astronomy

RA Radio Astronomy, rádioastronómia (angl.skr.)
RAL Radio Astronomy Laboratory (skr.)