Výsledky vyhľadávania pre Radiotele typ

RTT radioteletype, ďalekopis (angl. skr.)