Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Rady

ABAK stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABAKUS stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla
ARBORÉTUM druh botanickej záhrady, v ktorej sa pestujú stromy a iné dreviny, zbierka drevín
ARCHÓN starogrécky člen rady starších v mestskom štáte
ARCHONT starogrécky člen rady starších v mestskom štáte
BARNOVSKÝ slovenský historik, od roku 1997 predseda vedeckej rady Historického ústavu SAV (Michal, *1937)
BUDAJ slovenský politik, jeden z vedúcich predstaviteľov nežnej revolúcie (jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu) a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (Ján, *1952)
CEREMONIÁL súbor pravidiel pre slávnostné obrady