Výsledky vyhľadávania pre Raj po s

ABAŽÚR debnenie vytvárajúce platňu postavenú šikmo pred okno
ABLEGÁT poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku (hist.)
ACTUAL doterajší, po anglicky
ACTUAL terajší, po anglicky
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
AGLOMERÁCIA zoskupenie veľkého počtu obyvateľov alebo priemyslu v určitej časti krajiny (stav.)
AGNOSTICIZMUS filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí
AGNOSTICIZMUS filozofický smer poprierajúci schopnosť poznania objektívneho svetla a jeho zákonov
AGNOSTICKÝ popierajúci objektívne poznanie skutočností
AGRÁRNIK statkár zaoberajúci sa poľnohospodárskou výrobou