Výsledky vyhľadávania pre Rak po maď

BÁRÁNY rakúsky fyziológ maďarského pôvodu, v roku 1914 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za výskum vestibulárneho aparátu vnútorného ucha (Robert, 1876-1936)
FÁBRY slovenský poľný maršal Rakúskej armády (Michal, 1739-1809)
HAŠŠÍK slovenský verejný činiteľ a politik, pôvodne dôstojník rakúsko-uhorskej armády, po roku 1918 dôstojník armády Československa (Štefan, 1898-???)
HORTHY rakúsko-uhorský admirál, maďarský politik, 1920-1944 ríšsky správca (Miklós, 1868-1957)
KOSSUTH maďarský právnik, politik, bojovník za nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie (Lajos, 1802-1894)
LAJTNANT starší výraz pre poručíka v bývalej rakúsko-uhorskej cisárskej armáde
RÁK rak, po maďarsky
RÁK rakovina, po maďarsky
SCHWARZ rakúsky/maďarský šachista židovského pôvodu (Adolf, 1836-1910)
ZSIGMONDY rakúsko-nemecký chemik (jeho rodina bola maďarského pôvodu), ktorý študoval koloidy, laureát Nobelovej ceny (Richard Adolf, 1865-1929)