Výsledky vyhľadávania pre Rastrovany štočok

AUTKA rastrovaný štočok
AUTKA rastrovaný štočok (polygr.)
AUTOTYP prvá, skúšobná tlač, tlačová doska, na ktorej je obraz rozložený na bodky, rastrovaný štočok