Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Reakcia

ANERGIA časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu, znížená obranná reakcia organizmu
ANTILÁTKA ochranná látka vznikajúca v tele ako reakcia na ochorenie
ANTIMODERNIZMUS reakcia rímskokatolíckej cirkvi na katolícky modernizmus
BEHAVIORIZMUS psychologická, ekonomická a sociologická teória študujúca chovanie subjektov podľa ich reakcií na stimuly, podľa vzťahov medzi podnetmi a reakciami
CYKLIZÁCIA reakcia vyvolávajúca vznik cyklických zlúčenín
HETEROLÝZA heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu
HOMOLÝZA homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály
HYDROLÝZA rozkladná reakcia vyvolaná pôsobením vody
HYSTÉRIA nenormálna duševná reakcia na podnety z okolia, prejavujúca sa plačom, kŕčovitým smiechom a pod.
CHÉMIA veda o zložení, vlastnostiach a premenách prírodných látok, reakciách a javoch, ktoré tieto premeny sprevádzajú