Výsledky vyhľadávania pre Realizuj

ABRAZÍVNY brúsiaci, brusný, slúžiaci na abráziu, realizujúci abráziu
ANIMÁTOR pracovník určujúci alebo realizujúci pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu, pracovník organizujúci zábavu pre rekreantov
BANKA peňažný ústav realizujúci rôzne druhy finančných, najmä úverových operácií, zdravotnícke oddelenie skladujúce obranné tkanivá, tekutiny a orgány na ďalšie liečebné zákroky, počítačový súbor dát, databanka
BROKER dohodca, obchodný jednateľ realizujúci obchody pod cudzím menom a na cudzí účet
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
SAVIO občianske združenie realizujúce medzinárodnú pomoc deťom
USKUTOČŇUJE realizuje