Výsledky vyhľadávania pre Rejo

AEROSOLY sprejové lieky
GRAFFITI farebným sprejom vytvorený nápis, obrázok na stene
GRAFFITI farebným sprejom vytvorený nápis, obrázok na stene, múre, dopravnom prostriedku a pod.
GRAFIT sprejový alebo kriedový nápis alebo obraz na stene
GROOM livrejovaný sluha (z angličtiny)
LAPIN románová postava Ľuda Ondrejova
LOKAJ livrejovaný sluha
ĽUDO meno literáta Ondrejova
MAURUS slovenský básnik a prozaik, autor Legendy o pustovníkoch Svoradovi-Andrejovi a Benediktovi a päťkostolský (Pécs) biskup (1000/1001- okolo 1070)