Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Remená

AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALOMETAMORFÓZA vonkajšími podmienkami spôsobená premena horniny
ANABOLIZMUS premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie
ANABOLIZMUS premena látok z potravy na látky vlastného tela
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások
BAZÁLNY METABOLIZMUS základná látková premena v ľudskom organizme
DERIK žeriav na ťažké bremená
DETEKCIA premena striedavého napätia na jednosmerné
DETEKCIA premena vysokofrekvenčného napätia na nízkofrekvenčné
EBURNEÁCIA väzivová premena kostnej drene, pri ktorej kosť získava vlastnosti tvrdej slonoviny