Výsledky vyhľadávania pre Resata

ADRESA údaj o mene a bydlisku adresáta, miesto dodania s menom osoby, lokalita, kde sa nachádza osoba alebo organizácia
ADRESNÝ majúci určitého adresáta
ADRESOVAL určil adresu, poslal zásielku na adresu adresáta
ADRESOVALA určila adresu, poslala zásielku na adresu adresáta
ADRESOVALI určili adresu, poslali zásielku na adresu adresáta
ADRESOVALO určilo adresu, poslalo zásielku na adresu adresáta
ADRESOVAŤ určiť adresu, poslať zásielku na adresu adresáta
ADRESUJ urči adresu, pošli zásielku na adresu adresáta
ADRESUJE určí adresu, pošle zásielku na adresu adresáta
ADRESUJEME určíme adresu, pošleme zásielku na adresu adresáta