Výsledky vyhľadávania pre Rev po ang

ADOPT prevziať, po anglicky
ANALYZE previesť, po anglicky
ASSUME prevziať, po anglicky
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (skr.), európsky štandard na výmenu informácii riadenia letovej prevádzky (angl.skr.)
BOWEL črevo, po anglicky
BOWELS črevá, po anglicky
CECH stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov, prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku, slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení
CONDUCT prevádzať, po anglicky
CONDUCT prevedenie, po anglicky
CROWLEY britský (anglický) spisovateľ (básnik), okultista, mystik, sexuálny revolucionár a požívateľ drog (obzvlášť ópia) (Aleister, 1875-1947)