Výsledky vyhľadávania pre Rezanie

ABRAZÍVUM veľmi tvrdá látka používaná na brúsenie, rezanie a vŕtanie
AUTOGÉN zariadenie na rezanie a zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom
CARVING krájanie, rezanie, rezaný oblúk pri zjazdovom lyžovaní
CUTTING rezanie, po anglicky
DOREŽE dokončí rezanie
EKTÓMIA vybratie, vyrezanie lekárom
ELEKTROTOM lek. prístroj na rezanie tkaniva
HORÁK prístroj na rezanie kovov (tech.)
KONIOTÓMIA rozrezanie priedušnice pri dusení
NOŽE nástroje na rezanie, žabykláče