Výsledky vyhľadávania pre Riecica

REŠETO riečica, sito (zast.)
SITO riečica, nástroj na osievanie, rešeto