Výsledky vyhľadávania pre Riecna lod

HAUSBÓT obývateľná riečna loď
HOUSEBOAT obývateľná riečna loď
NAVIGÁCIA odborné riadenie letu lietadla alebo plavby lode, riečna pobrežná hrádza, splavný prietok, kanál
PROPELER riečna loď
SAMPAN malá východoázijská obytná, spravidla riečna loď
TRANSEPT priečna chrámová loď
TRANSEPT priečna loď v bazilike