Výsledky vyhľadávania pre Robi prekazky

ŠIKANOVAŤ týrať, trápiť, robiť príkorie, klásť úmyselné prekážky