Výsledky vyhľadávania pre Rocne

AGROKOMPLEX názov každoročnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre
AKROBACIA vrcholné telesné cviky vyžadujúce najvyššie vypätie síl a vôle a náročné na koordináciu
ANTIPASÁT celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom
BAR druh jednoročnej trávy
BATOĽA ročné dieťa
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BIÉNIUM dvojročné obdobie
FABELLA označenie pre sézamskú kosť uloženú v hlave svalu musculus gastrocnemius v zákolennej jame
CHILIAZMUS očakávanie skorého príchodu spasiteľa a jeho tisícročného kráľovstva
CHILIAZMUS stredoveké učenie o príchode tisícročného kráľovstva božieho na Zemi