Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Rok

AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AALTONEN starší fínsky politik (Aimo, 1906-1987), v rokoch 1944-1945 a 1949-1966 predseda Komunistickej strany Fínska
ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABERDEEN Molandov dramatický film z roku 2000
ABID rieka v Maroku, marocká rieka
ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ABRAHÁMOVCE slovenská obec v okrese Kežmarok