Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Roku lat

AC v bežnom roku, tohto roku (anni curentis - lat. skr.)
ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
ALUMINIUM latinský názov chemického prvku hliník, Al, objaveného v roku 1825
ANNO v roku, po latinsky
ASTATIUM latinský názov prvku astát, At, objaveného v roku 1940
BORUM latinský názov chemického prvku bóru, B, objeveného v roku 1808
CADMIUM latinský názov chemického prvku kamium, Cd, objaveného v roku 1817
CAESIUM latinský názov chemického prvku cézium, Cs, objaveného v roku 1860
CALCIUM latinský názov chemického prvku vápnik, Ca, objaveného v roku 1808
CALIFORNIUM latinský názov chemického prvku kalifornium, Cf, objaveného v roku 1950