Výsledky vyhľadávania pre Roo

AFLATOXÍN mikroorganizmami produkovaný toxín
AFLATOXÍN toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ANTIBARIÓN elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu
ANTIBIOTICKÝ ničiaci mikroorganizmy
ANTIBIOTIKÁ látky produkované rôznymi druhmi baktérií a húb a schopné potlačiť rast a pôsobenie iných mikroorganizmov
ANTIMIKROBIÁLNY pôsobiaci proti mikroorganizmom
ANTISEPSA ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok, likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami
ANTISEPTIKUM látka ničiaca mikroorganizmy a zastavujúca ich rozmnožovanie
AVIRULENCIA neschopnosť mikroorganizmu vyvolať ochorenie, prenášať infekciu, infikovať