Výsledky vyhľadávania pre Rotačný pohyb elektrónov

SPIN rotačný pohyb elektrónov, vlastný moment hybnosti častice, pohyb elektrónu