Výsledky vyhľadávania pre Rota teles

AUTOROTÁCIA samovoľná rotácia telesa vo vzdušnom prúde
AVOID rotačné teleso tvaru valca
AVOIDY rotačné telesá
OVOID rotačné teleso vajcovitého tvaru
OVOIDY rotačné vajcovité telesá