Výsledky vyhľadávania pre Rotacn

AMPLIDYN elektrický dvojstupňový rotačný zosiľovač
AVOID rotačné teleso tvaru valca
AVOIDY rotačné telesá
HRIADEĽ pevná os, dlhý, úzky valec, ktorý prenáša rotačný pohyb
OFSET tlač z plochy, prenosná rotačná tlač z plochy, druh tlače
OVOID rotačné teleso vajcovitého tvaru
OVOIDY rotačné vajcovité telesá
SFÉROID rotačný mierne sploštený elipsoid podobný zemeguli
SIRÉNA rotačná píšťala
SPIN rotačný pohyb elektrónov, vlastný moment hybnosti častice, pohyb elektrónu