Výsledky vyhľadávania pre Rovno uholník i

KVÁDER geometrické teleso, kolmý štvorboký hranol s pravouholníkovou podstavou, pravidelný rovnobežnosten