Výsledky vyhľadávania pre Rovnorodost

HOMOGENITA rovnorodosť, homogénnosť
KOMENZURABILITA súmerateľnosť rovnorodosť porovnateľnosť