Výsledky vyhľadávania pre Rozculovat

ALTEROVAŤ poškodzovať, meniť, narušovať, rozčuľovať
IRITOVAŤ rozčuľovať, dráždiť, vzrušovať, rušiť
ÍSŤNANERVY obťažovať, rozčuľovať