Výsledky vyhľadávania pre Rozklad zlučeniny

KRAKOVANIE tepelné štiepenie- pyrolýza -vyšších uhľovodíkov na nižšie, jednoduchšie zlúčeniny, forma výroby benzínu rozkladom ropy
TERMOLÝZA rozklad zlúčeniny pôsobením tepla