Výsledky vyhľadávania pre Rozne

AGRESÍVNY rozrušujúci, škodlivo pôsobiaci na rôzne látky
AMFIBÓLIA mnohoznačnosť alebo dvojzmyselnosť slov vznikajúca zámenou slov rovnakého znenia, ale rôzneho významu, logická chyba vyplývajúca z dvojzmyselnosti
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
APOKALYPSA hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie, koniec sveta, katastrofa
ARCH list papiera rôznej veľkosti, otlačok tlačovej formy poštových cenín
ARTIKULÁCIA uzol neorientovaného grafu, z ktorého vychádzajú dve rôzné hrany, ktoré súčasne nepatria žiadnej kružnici grafu
AWFULLY hrozne, po anglicky
BANKA peňažný ústav realizujúci rôzne druhy finančných, najmä úverových operácií, zdravotnícke oddelenie skladujúce obranné tkanivá, tekutiny a orgány na ďalšie liečebné zákroky, počítačový súbor dát, databanka
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM o chuti nemožno diskutovať, chute sú rôzne, proti gustu žiadny dišputát
DESNE hrozne