Výsledky vyhľadávania pre Rozptýlenie

DIFÚZIA prelínanie, rozptýlenie
SUSPENZÁCIA dočasné pozbavenie práva, zbavenie hodnosti, rozptýlenie častíc tuhej látky v kvapaline