Výsledky vyhľadávania pre Rozpušťadlo

ACETOL redukčné rozpúšťadlo, druh rozpúšťadla
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ACETÓN organické rozpúšťadlo, propanón, bezfarebná horľavá tekutina
BENZÉN najjednoduchší aromatický uhľovodík, bezfarebná horľavá kvapalina používaná ako rozpúšťadlo
BUTANOL rozpúšťadlo, butylalkohol
DIOXAN rozpúšťadlo, cyklický éter
ELUENT rozpúšťadlo na vylúhovanie eluátov
ELUENT rozpúšťadlo používané na získavanie eluátov
HEXALÍN cyklický alkohol známe rozpúšťadlo
CHLÓRBENZÉN bezfarebné tekuté rozpúšťadlo