Výsledky vyhľadávania pre Roztok cukru

GALIZÁCIA úprava ovocného vína znížením obsahu kyselín pridaním roztoku cukru vo vode, galovanie
GALOVANIE úprava ovocného vína znížením obsahu kyselín pridaním roztoku cukru vo vode, galizácia
KLÉR roztok prebieleného cukru vo vode alebo v čistých rafinádnych sirupoch, katolícke duchovenstvo, klérus
LIKER nasýtený roztok cukru používaný na bielenie rafinádovej cukroviny
LIKR cukrový roztok, po česky, roztok cukru, po česky
SACHAROMETER prístroj na jednoduché určovanie obsahu cukru v roztokoch
SACHAROMETER určuje obsahu cukru v roztokoch