Výsledky vyhľadávania pre Roztok k

ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ACIDITA kyslosť roztoku, aj latinsky
ACIDITA kyslosť roztoku, vyjadruje sa ako hodnota pH, nadbytok kyseliny v žalúdku
ADSORBENT látka pohlcujúca na svojom povrchu látky z roztokov alebo plynov
AJATÍNY dezinfekčné roztoky
AKUTÍN roztok na ošetrenie rán
AKUTÍNY roztoky na ošetrenie rán (farm.)
AKVAKULTÚRA pestovanie rastlín bez pôdy, v živných roztokoch, tzv. hydropónia
ALKALITA zásaditosť, alkalickosť, obsah alkalických látok v roztoku (chem.)
AMALGÁM zliatina (roztok) kovu v ortuti, používa sa v stomatológii, nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti